021-28429840

پشتیبانی سریع

Search
5/5 - (1 امتیاز)

کتاب شیمی آلی و بیوشیمی

کتاب شیمی آلی و بیوشیمی

کتاب شیمی آلی و بیوشیمی یونی مد

کتاب شیمی آلی و بیوشیمی در 20 فصل و 102 صفحه به زبان انگلیسی توسط گروه آریا دانش به نام کتاب های یونی مد – UniMed تالیف شده است. از ویژگی های شاخص این کتاب شیمی آلی و بیوشیمی، استفاده از اشکال ساختارهای شیمیایی ترکیبات مختلف در بخش بیوشیمی و شیمی آلی جهت یادگیری بهتر مطالعه کنندگان است.

در این کتاب شیمی آلی و بیوشیمی سعی شده متناسب با نوع آزمون های ورودی، مهمترین موارد آموزشی ارائه شود. در دوره پیش پزشکی و دوره آمادگی آزمون پزشکی ایتالیا اساتید آریا دانش از این کتاب استفاده می کنند.

 1. Introduction
 2. Functional Groups
 3. Nomenclature Of Organic Compounds
 4. Isomerism
 5. Alkanes
 6. Alkenes And Alkynes
 7. Aromatic Hydrocarbons
 8. Halogenated Hydrocarbons
 9. Alcohols
 10. Ethers
 11. Aldehydes
 12. Ketones
 13. Carboxylic Acids
 14. Esters
 15. Amines
 16. Amides
 17. Amino Acids, Peptides, Proteins
 18. Carbohydrates
 19. Lipids
 20. Nucleotides, Nucleic Acids

علم شیمی آلی و بیوشیمی

شیمی آلی به عنوان زیر مجموعه علم شیمی است که درباره ترکیبات کربن دار یا مواد آلی سخن می گوید. عنصر اصلی که با کربن ترکیبات آلی را تشکیل می دهد، هیدروژن است. اکسیژن، نیتروژن، هالوژن ها، گوگرد، فسفر و … نیز از دیگر ترکیبات هستند. در علم بیوشیمی یا زیست شیمی به مطالعه فرایندهای شیمیایی در جانداران پرداخته می شود. ساختار و عملکرد پروتئین ها، کربوهیدارت ها، لیپیدها، ویتامین ها، اسید نوکلئیک ها و .. در علم بیوشیمی مورد بررسی قرار می گیرد. علم بیوشیمی ارتباط عمیقی با سلولی و مولکولی و شیمی دارد.

اهمیت درس شیمی آلی و بیوشیمی

رشته های علوم پزشکی از جمله پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی، با توجه به پذیرش توسط آزمون ورودی دانشگاه ها، داشتن دانش کافی در دروس تخصصی اهمیت دارد. درس شیمی آلی و بیوشیمی هرچند نسبت به دیگر دروس بیولوژی و شیمی عمومی اهمیت کمتری دارند اما همیشه بخشی از سوالات آزمون های ورودی پزشکی اروپا را شامل می شود. علاقه مندان به تحصیل داروسازی در اروپا باید ارتباط عمیقی با این دو درس داشته باشند.

محصولات دیگر