آریا دانش | دوره های آمادگی آزمون های پزشکی اروپا

کتاب های آزمون های ورودی دانشگاه های پزشکی اروپا

مشاوره رایگان مشاوره واتس اپمشاوره تلگرام تماس مستقیم

بورسیه تحصیلی دوره های آموزشی آریا دانش 2022 – 2023

تاریخ آزمون بورسیه: 18 مهر 1401
دوره IMAT | دوره SAT | دوره YOS
ثبت نام در بورسیه مشاوره در واتس اپ