021-28429840

پشتیبانی سریع

Search

کشور: لتونی

 اطلاعات کلی درباره تحصیل در این کشور 

کشور لتونی یا لاتویا از کشورهای حوزه دریای بالتیک در شمال اروپا است. لتونی با جمعیتی 2 میلیونی و مردمی با سواد 100% است که حداقل به دو زبان مسلط هستند. لتونی جزء کشورهای اتحادیه اروپا، حوزه شینگن و منطقه یورو است. لتونی در بسیاری در حوزه های اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و گردشگری مشابه کشورهای شاخص اروپا است.

ریگا پایتخت لتونی و دوگاپیلیس از شهرهای مهم این کشور هستند. هزینه زندگی و تحصیل در لتونی تفاوت چندانی با دیگر کشورهای اروپایی ندارد. فضای رشد اقتصادی، رتبه خوب در فضای کسب و کار، مردم خونگرم، مهمان نواز و با فرهنگ و همچنین دانشگاه هایی با رتبه بین المللی و امکان تحصیل به زبان انگلیسی از مزایای تحصیل در لتونی و مهاجرت تحصیلی به لتونی است.

دانشگاه لاتویا و دانشگاه ریگا از بهترین دانشگاه های لتونی هستند که امکان تحصیل در رشته های مختلف از جمله پزشکی را برای دانشجویان بین المللی فراهم کرده اند.

شرایط و هزینه زندگی در این کشور

پادکست های مرتبط با این کشور