021-28429840

پشتیبانی سریع

جستجو
5/5 - (1 امتیاز)
آوا واعظ

خانم آوا واعظ

تحصیلات

  • دکتری: دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد: بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه تهران
  • کارشناسی: زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

سوابق مرتبط

  • مدرس تخصصی زیست شناسی آزمون های داخلی و بین المللی
  • مدرس زبان انگلیسی در سطوح پایه تا سطوح متوسط
  • مشاوره و پیاده سازی طرح های پژوهشی دانش آموزی
  • کارشناس طرح های پژوهشی مولکولی و مربی آزمایشگاه
  • تسلط بالا به زبان انگلیسی جنرال و زبان تخصصی بیولوژی
  • مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی دانش آموزان بین المللی