آریا دانش | دوره های آمادگی آزمون های پزشکی اروپا

اساتید دوره های پزشکی آریا دانش

استاد رضا امیرارجمند

مدرس شیمی عمومی و شیمی آلی

مهندس صالح زمانی نژاد

مدرس ریاضیات و فیزیک

خانم دکتر مینا مختاری

مدرس زیست شناسی

مشاوره
مشاوره رایگان مشاوره واتس اپ تماس مستقیم