021-28429840

پشتیبانی سریع

Search
امتیاز دهید
آقای امیر احمد کرامتی

آقای شایان نوروزی

تحصیلات

دانشجوی دکتری عمومی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

سوابق مرتبط

  • بیش از 4 سال سابقه تدریس دروس تخصصی به زبان انگلیسی
  • مدرس تخصصی یاضیات آزمون های IMAT ایتالیا و BMAT انگلستان
  • مدرس تخصصی زیست شناسی آزمون های IMAT و BMAT انگلستان
  • تسلط بالا به کتب آموزشی ریاضیات A-Level و IB Diploma
  • تسلط بالا به زبان انگلیسی عمومی و زبان انگلیسی تخصصی پزشکی
  • طراحی سوالات ریاضیات و زیست شناسی آزمون های ماک IMAT ایتالیا

 

 

سوابق کاری

  • مدرس زیست شناسی المپیاد مدارس علامه طباطبائی، فرزانگان، علامه حلی، شهید بهشتی، سلام، شهید اژه ای
  • مدرس دوره های المپیاد زیست شناسی کشوری