021-28429840

پشتیبانی سریع

Search
امتیاز دهید

برای کسانیکه به شروع ترم اول دوره MFP و IMAT کالج نرسند چه برنامه ای ارائه می شود؟

دوره فشرده ای هم برای افرادی که دیرتر به محل کالج می رسند از اول  ژانویه (دی ماه) شروع و همان انتهای ماه می (اوایل خرداد ماه) به تمام می رسد. دروس همان دروس ترم های اصلی هستند اما کلاس ­ها بصورت فشرده تر برگزار می شوند.