021-28429840

پشتیبانی سریع

جستجو
امتیاز دهید

آیا گذراندن دوره کالج و یا داشتن مدرک پایانی کالج در پذیرش متقاضیان در دانشگاه های اروپا در رشته های علوم پزشکی تاثیر دارد ؟

با توجه به اینکه جهت پذیرش در دانشگاه های اروپا در رشته های علوم پزشکی آزمون ورودی وجود دارد، گذراندن دوره های آمادگی این آزمون ها نقش زیادی در موفقیت در ورود به دانشگاه و رشته هدف دارد. از طرفی در طول یک سال تحصیلی کالج دروسی آموزش داده می شود که به عنوان دروس مهم در 2 سال اول دانشگاه هستند. همچنین از آن جایی که مدرک کالج اعتبار بین المللی دارد، نمرات آزمون های میان ترم و پایان ترم کالج (نمراتی که در کارنامه و گواهی نامه کالج قرار می گیرد)  نقش مهمی در پذیرش دانشجویان در دانشگاه های پزشکی کشورهای مختلف اروپا دارد.