021-28429840

پشتیبانی سریع

Search
امتیاز دهید

آیا می توان برای یک دانشگاه هم برای رشته پزشکی و هم رشته دندانپزشکی و هم برای رشته داروسازی در آزمون ورودی شرکت کرد ؟

بله؛ امکان شرکت در آزمون ورودی یک دانشگاه در چند رشته مختلف وجود دارد.