021-28429840

پشتیبانی سریع

Search
5/5 - (1 امتیاز)

آموزش علوم شیمی دوره آمادگی ورود به دانشگاه های پزشکی اروپا / دوره MFP شامل چه درس هایی است ؟

شیمی عمومی  / شیمی آلی/  مقدمه ای بر بیوشیمی