021-28429840

پشتیبانی سریع

Search
5/5 - (1 امتیاز)

کتاب مدیکال ترمینولوژی

کتاب مدیکال ترمینولوژی

کتاب مدیکال ترمینولوژی یونی مد

کتاب مدیکال ترمینولوژی به عنوان کتاب زبان پزشکی تخصصی شناخته می شود و در 10 فصل و به زبان انگلیسی توسط اساتید گروه آریا دانش با استفاده از کتاب های رفرنس از جمله کتاب مدیکال ترمینولوژی کوهن 2020 (باربارا جانسون کوهن) و دیگر رفرنس ها جمع آوری شده است (تالیفی نیست).

با توجه به گستردگی این مبحث، در این کتاب بخش های مهم رفرنس های اصلی آورده شده است و می تواند برای دانشپذیران دوره آمادگی آزمون ورودی پزشکی اروپا یا دوره پیش پزشکی کافی باشد.

Chapter1.Cardiovascular System & Lymphatic System

Chapter2.Blood and Immunity

Chapter3.Respiration

Chapter4. Digestion

Chapter5. The Urinary System

Chapter6. The Male and Female Reproductive System

Chapter7. The Endocrine Glands and Their Hormones

Chapter8.The Nervous System and Behavioral Disorders

Chapter9. Senses

Chapter10. Skeleton, Bones, Joints, Muscles and Skin

مدیکال ترمینولوژی

ترمینولوژی به معنای مطالعه واژه ها و اصطلاحات در یک بخش خاص است. از این رو ترمینولوژی یعنی اصطلاح شناسی یا واژه شناسی. از این رو مدیکال ترمینولوژی به معنی شناخت و معنی کلمات و اصطلاحات حوزه علوم پزشکی است. مطالعه این مبحث به دانشجویان علوم پزشکی کمک می کند تا درک بهتری نسبت به دروس پیاه ای خود داشته باشند.

اهمیت درس مدیکال ترمینولوژی

مدیکال ترمینولوژی در علوم پزشکی جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. این مبحث برای دانشجویان رشته های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی و رشته های علوم پزشکی یکی از دروس اصلی و تخصصی است و شاید بتوان از دغدغه های مهم دانشجویان دانست. علاوه بر این که دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه این درس را آموزش می بینند اما در پذیرش پزشکی دانشگاه های اروپا، در سوالات بیولوژی یا انگلیسی تخصصی از سوالات مدیکال ترمینولوژی استفاده می شود.

محصولات دیگر