021-28429840

پشتیبانی سریع

Search

رویدادها، وبینارها و ورکشاپ‌ها

برگزاری وبینار‌های تخصصی، همایش‌ها و ورکشاپ‌های مرتبط با تحصیل پزشکی در اروپا توسط آریا دانش

آزمون های آزمایشی آیمت ایتالیا 2023

-

29 شهریور الی 7 مهر 1402

بورسیه تحصیلی دوره آمادگی IMAT ایتالیا 2023 – 2024

-