021-28429840

پشتیبانی سریع

Search

کشور: کانادا

 اطلاعات کلی درباره تحصیل در این کشور 

کانادا از پیشرفته ترین و توسعه یافته ترین کشورهای جهان است. این کشور پهناور، به علت ساختار سیاسی و فرهنگ متفاوت خود و وجود اقوام مختلف، زبان رسمی واحد ندارد اما زبان انگلیسی و فرانسوی در این کشور غالب است. اتاوا، هالیفاکس، کبک، تورنتو و مونترال از شهرهای مهم کانادا به شمار می آیند.

اقتصاد این کشور بر پایه صنعت بنا شده است و نرخ بیکاری در آن در پایین ترین حد است. هزینه زندگی و تحصیل در کانادا به نسبت بسیاری از کشورهای اروپایی بیشتر است اما از امکان کسب شغل مناسب و شرایط زندگی استاندارد برخوردار است. یکی از سیاست هایی که در مهاجرت تحصیلی به کانادا بسیار نقش داشته، دانشجو پروری، کشف و شکوفایی استعداد و جذب نخبه ها از کشورهای مختلف است.

از این رو موسسات و مراکز آموزشی معتبری را در خود جای داده است و باعث شده است این کشور برای تمامی رشته ها دانشگاهی مقصد مناسبی باشد. داشتن مدرک زبان، رزومه خوب و شرایط مالی مناسب برای تحصیل در کانادا الزامی است.

شرایط و هزینه زندگی در این کشور

دانشگاه های این کشور

رشته های دانشگاه های این کشور

پادکست های مرتبط با این کشور