021-28429840

پشتیبانی سریع

Search
امتیاز دهید

گرفتن مدرک دیپلم بین المللی A- level وSAT چه امتیازاتی دارد ؟

بسیاری از از دانشگاه های مطرح در اروپا و کشورهای امریکا و کانادا اعلام کرده اند که متقاضیانی که مدرک  A- Level  و یا SAT  را داشته باشند دیگر نیازی به آزمون ورودی دانشگاه ندارند و می توانند مستقیم وارد دانشگاه در رشته مورد نظر خود شوند.