021-28429840

پشتیبانی سریع

Search
امتیاز دهید

هزینه های ثبت نام برای شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه های اروپا چگونه هست؟

دانشگاه ها برای شرکت در آزمون های ورودی دو هزینه را در دریافت می کنند:

1- هزینه ثبت نام یا  Application Fee 2- هزینه آزمون یا Examination Fee

این موارد در دفترچه آزمون دانشگاه ها وجود دارد و بستگی به دانشگاه های کشورهای مختلف بین 200 تا 500 یورو متغیر است.