021-28429840

پشتیبانی سریع

Search
5/5 - (1 امتیاز)

دانش آموزان ایرانی با معدل دیپلم و پیش دانشگاهی 15، آیا امکان قبولی در دانشگاه های اروپا در رشته های علوم پزشکی را دارند؟

با معدل 15 امکان شرکت در آزمون ورودی دانشگاه های علوم پزشکی اروپا وجود دارد. پذیرش در دانشگاه های اروپا بر مبنای معدل نیست، بلکه بر مبنای نتایج آزمون ورودی (آزمون کتبی و مصاحبه) است. اما پیشنهاد می شود متقاضیان معدل بالای 15 داشته باشند.