آریا دانش | دوره های آمادگی آزمون های پزشکی اروپا

دوره های آمادگی ورود به دانشگاه های اروپا

دوره های آموزشی

دوره هوش و اطلاعات عمومی آزمون IMAT ایتالیا

محل برگزاری : آریا دانش

مدت دوره : فشرده: 1 ماه / غیر فشرده: 2 ماهه

زبان دوره : زبان انگلیسی

دوره آزمون آیمت در ایران | آمادگی آزمون پزشکی ایتالیا

محل برگزاری : آریا دانش

مدت دوره : جامع کد 1: 10 ماهه / جامع کد 2: 6 ماهه / فشرده: 4 ماهه

زبان دوره : زبان انگلیسی

دوره پری مدیکال یا MFP در ایران | آمادگی آزمون ورودی پزشکی اروپا

محل برگزاری : آریا دانش

مدت دوره : جامع: 8 ماه / فشرده: 6 ماه

زبان دوره : زبان انگلیسی

دوره آمادگی آزمون SAT در ایران

محل برگزاری : آریا دانش

مدت دوره : جامع: 5 ماهه / فشرده: 4 ماهه

زبان دوره : زبان انگلیسی

دوره آمادگی آزمون YOS ترکیه

محل برگزاری : آریا دانش

مدت دوره : جامع: 6 ماه / فشرده: 5 ماه

زبان دوره : زبان انگلیسی + ترکی + فارسی

دوره آمادگی آزمون IELTS

مدت دوره : جامع: 4 ماهه / فشرده: 3 ماهه

دوره آموزشی Pre – IELTS

مدت دوره : جامع: 2 ماهه / فشرده: 1 ماهه

مشاوره رایگان مشاوره واتس اپمشاوره تلگرام تماس مستقیم

دوره آمادگی آزمون IMAT ایتالیا _ جامع 2

دروس تخصصی / همراه با مشاوره و آزمون های جامع
۳۵۰ ساعت آموزش | ۴.۵ ماهه
شروع از اول اردیبهشت
توضیحات بیشتر... مشاوره در واتس اپ مشاوره در تلگرام