021-28429840

پشتیبانی سریع

Search
5/5 - (1 امتیاز)

چه مدارکی جهت ثبت نام در دوره های MFP و IMAT کالج (دوره های آمادگی آزمون های پزشکی اروپا) و اخذ ویزای تحصیلی مورد نیاز است ؟

1– اصل پاسپورت

2- دو قطعه عکس رنگی جدید

3- ترجمه مدرک تحصیلی دیپلم یا پیش دانشگاهی (در صورت داشتن مدرک لیسانس ترجمه آن ارائه شود).

4- ترجمه شناسنامه متقاضی

5- ترجمه شناسنامه حامی

6- در صورت داشتن سن 24 سال به بالا فرم  – CV )شرح حال(  به طور کامل

7- گواهی اشتغال به کار حامی به زبان انگلیسی  :

الف( اگرشغل حامی آزاد است ترجمه جواز کسب ارئه شود.

ب( اگر حامی مدیر یا مدیر عامل باشد ترجمه اساسنامه یا روزنامه رسمی شرکت ارائه شود.

ج( اگر حامی کارمند است ترجمه گواهی اشتغال به کار ارائه شود.

د( اگرحامی  پزشک است ترجمه جواز مطب یا کارت پزشکی و اگر در بیمارستان مشغول به کار می باشد ترجمه اشتغال به کار ارائه شود.

8- گواهی ساپورت از سوی حامی به زبان انگلیسی  به صورت محضری

9- در صورتی که دانشجو زیر 18 سال است اجازه خروج هم باید از طرف پدر و مادر صادر شود.

10- پرینت بانکی ریالی با گردش 3 ماه آخر به زبان لاتین به نام حامی – با مانده حداقل 55 میلیونی یا

حساب سپرده

11- ترجمه سند ملکیت